Over Ons

De Rode Kardinaal is opgericht in 1952 en begonnen met een aantal liefhebbers van onze vogelsport die een vogelshow wilde organiseren en hun kennis onderling wilde uitwisselen.
Bij de oprichting is men gestart met de naam “Vereniging van Vogel- en Natuurvrienden”
de VVNV, aangesloten bij de Algemene Bond van Vogelliefhebbers, maar zijn naar een korte periode overgestapt naar de NBvV waar we nog steeds bij zijn aangesloten.

De daar op volgende jaren werd er ieder jaar een vogelshow georganiseerd in onder andere de
Congregatie aan de Brabantse Turfmarkt, de Uitkomst aan de Voorstraat, de I.T.O school aan het Rietveld, sinds 1969, het Trefcentrum aan de Phoenixstraat bij de P. V.de Snelvlieger, bij de H.S.V. Willem Tell en nu, sinds 2010 aan de rand van de Delftse Hout bij de P. V. “Het Westen” op de Korftlaan.

Er zijn nog vele leuke herinneringen bewaard gebleven, wat te denken van:
De show in 1954 waarbij in het Congregatiegebouw heuse Flamingo’s werden geshowd vanuit het dierenpark Wassenaar. De schenking tijdens het 10 jarige jubileum van de vereniging van een mooie volière aan het Groene Kruis ziekenhuis aan de Mierenveldlaan.
De Navri tentoonstelling in 1964, met 2000 dieren, van konijnen, kippen, postduiven, vogels en vissen, een show in de ITO school aan het Rietveld met de medewerking van de Vogelverenigingen De Rode Kardinaal, Vogelvreugd, de Nachtegaal (Nootdorp), de Duivenverenigingen Het Westen en de Snelvlieger, de kleindierenvereniging Nieuw Leven, de aquarium vereniging Danio Rerio. Om de kosten van deze show te kunnen betalen werden er 20.000 loten verkocht van 10 cent per stuk met als hoofdprijs een koelkast, toen nog een luxe product. Aan vele Delftse scholen werden in totaal 1800 tekeningen gestuurd waarvan er 1200 ingekleurd werden terug gestuurd voor de beoordeling, de 50 mooiste werden tijdens deze show tentoongesteld.
De schenking van een volière aan het bejaardenhuis Monica bij het 12 ½ jarige bestaan.
Of de schenking van een volière aan de peuterzalen in het Trefcentrum bij het zilveren jubileum in 1977.

Ook de samenwerking tijdens de vogelshows met de zangkanarie vereniging “de Nachtegaal” uit Den Haag van tenminste 20 jaar, en de huidige samenwerking met de Mozaïekclub West sinds 1986 mag hier zeker niet onvermeld blijven.

Zonder iets af te doen aan de periode voordat de vereniging in het Trefcentrum huisde, is dat wel een tijdperk geweest van grote bloei en veel betrokken medewerkers. Namen als Theo Rothfusz, Koos van de Burg, Piet de Moor en Jan Hobma zijn bij de oudere leden nog volop bekent, toen waren er nog geen metalen stellingen, maar schragen en planken die uiterst nauwkeurig in het gelid werden gesteld en op hoogte waren gebracht omdat de vloer van de zaal niet heel erg vlak was. Het materiaal werd opgeslagen, en onder het genot van koffie en een borreltje schoongemaakt en onderhouden in een van de zaaltjes achter in de gang, en later in een ruimte op de zolder van het oude Hippolytus ziekenhuis.

We hebben in de jaren negentig goede jaren gehad als vereniging, zowel in ledenaantallen als in financieel oogpunt. We hebben vooral veel profijt gehad van de aanschaf van de metalen stellingen, die zijn dan wel zwaarder dan de houten schragen en planken, maar waren veel stabieler en in kortere tijd op te zetten, en ook was er de mogelijkheid om boven de kooien
TL verlichting aan te brengen.

Nu zitten we in een periode waarin we door de gewijzigde omstandigheden in de samenleving minder leden hebben met als gevolg minder inzendingen op de jaarlijkse tentoonstellingen.
Maar desondanks is de kwaliteit van de inzendingen hoog gebleven en draaien een aantal van onze leden op de landelijke bondsshow hoog in de top goed mee. En wat ook belangrijk is we zijn ook financieel gezond gebleven.

We hebben regelmatig op de maandagavond een bijeenkomst, soms met sprekers, soms met een film- of een dia vertoning, met altijd een kleine loterij met leuke prijzen.
En als de kans zich voordoet proberen we er weer enkele nieuwe leden en liefst inzenders bij te krijgen, want uiteindelijk is de jaarlijkse onderlinge show met wedstrijd het hoogtepunt van het verenigings jaar.

Heeft u na het lezen van deze informatie ook een zin om onze avonden te komen kijken, of zelf om u aan te sluiten bij onze vereniging, neem dan contact met onze secretaris die u graag verder wil helpen.