Nieuwsbulletin

Beste Leden,

Hierbij het 3e nieuwsbulletin van 2019

Als er iemand is die iets te vertellen of te plaatsen heeft in het bulletin, neem dan even contact met mij op  0643827347

E-mail: hans@ziggo.nl

Website: www.derodekardinaal.nl

Vergaderschema

Maandag 3 juni
Praten over de kweek tot nu toe en film
Maandag 2 september
Tafelkeuring
Piet Onderdelinden + Leen Boers
Maandag 7 oktober
uitdelen TT formulieren +
Cees Diepstraten
Zaterdag 12 oktober
BBQ
Maandag 4 november
inleveren TT formulieren vogel quiz

Vogels kopen of verkopen?

Voor het kopen of verkopen van beschermde vogels die onder de Cites regels vallen zijn een aantal regels van toepassing die niet bij iedereen bekend zijn.

U mag beschermde dieren of planten niet zomaar verhandelen, vervoeren, verzamelen of houden. Hiervoor hebben overheden van verschillende landen regels en afspraken gemaakt en vastgelegd in de Cites overeenkomst. Dit moet ervoor zorgen dat bedreigde dieren en planten niet uitsterven. Cites staat voor Convention on International Trade in Endangered Spieces of wild flora and fauna.

Cites regelt de wereldwijde handel in ongeveer 5.000 beschermde diersoorten en 30.000 beschermde plantensoorten. Voor sommige soorten is de handel verboden, in andere gevallen zijn er vergunningen of certificaten nodig. In Nederland verleent RVO.nl Cites documenten en EU-certificaten. Momenteel hebben 183 partijen (182 land en de EU) zich bij de overeenkomst aangesloten.

Voor wie?

Bijna iedereen komt bewust of onbewust wel een in aanraking met Cites en de daarbij geldende regels. Maar lang niet iedereen weet wat de regels inhouden, welke verplichtingen erbij horen en wat de consequenties zijn van het overtreden van de regels. Een groot aantal dieren zijn opgenomen op de lijst van Cites. Op deze lijst wordt ook nog onderscheid gemaakt in categorieën. Zo staat de Japanse Nachtegaal (Leiothrix lutea) op Appendix II, bijlage B. in bijlage B staan soorten die niet (direct) met uitsterven worden bedreigd, maar die in deze situatie kunnen raken wanneer de handel niet gereguleerd en gecontroleerd wordt. Als u de Japanse Nachtegaal in het bezit heeft dan is het volgende nodig.Een overdrachtsverklaring en een naadloos gesloten pootring, een vermelding van de gegevens ouderdieren.Bij het niet hebben van het bovenstaande formulier kunnen de Japanse Nachtegalen in beslag genomen worden. Zoals u dus kunt lezen is een overdrachtsverklaring erg belangrijk, maar het ringen van vogels ook. Uiteraard zijn veel soorten binnen de doelgroep erg gevoelig voor verstoring en de kans dat de ouders de jongen in de steek laten vaak groot. Probeer dan foto’s te maken van de jongen en houd een dagboekje bij (wanneer vliegen de jongen uit, wanneer zelfstandig, wanneer uitgevangen). Op die manier vergaart u zoveel mogelijk “bewijs” om te kunnen aantonen dat u de vogels zelf heeft gefokt en dus een legale herkomst kan aantonen. Daarnaast heeft u dan een mooi verhaal voor onze vogel bladen.

Dan zijn er nog de soorten die onder Appendix I vallen. Als u deze soorten bezit moet u altijd in het bezit zijn van een Cites EU-certificaat. Dit EU-certificaat wordt aangevraagd door de fokker van de vogels bij RVO. Als u de vogel verkoopt moet dit EU-certificaat ook worden overhandig aan de nieuwe eigenaar. Zonder het EU-certificaat bent u in overtreding en bestaat de kans dat de vogel in beslag wordt genomen! Binnen onze doelgroep komen niet veel Appendix I soorten voor. De bekendste is de Balispreeuw (Leucopsar rothschildi). Bent u van plan om een vogel te kopen die onder Cites Appendix I valt, zorg er dan voor dat u controleert of de verkoper een geldig EU-certificaat heeft.

 Wat moet er allemaal op een overdrachtsverklaring staan?

Contact gegevens verkoper en verkoper: (naam, adres, woonplaats etc.)  Soortnaam van de overgedragen vogels, gebruik hiervoor de wetenschappelijke benaming.Het aantal overgedragen vogels met ringnummers, indien mogelijk ook het geslacht en de datum van uitkomst. Indien van toepassing ook het Cites vergunningsnummer vermelden en/of een kopie van de vergunning bijvoegen. Een kopie van de vergunning is niet verplicht als u het Cites nummer vermeld.

Contributie 2019  LET OP !!!  Voor de leden die hun contributie nog niet hebben voldaan, je kunt het over maken op rekeningnummer NL77INGB0002903881 t.n.v. Vogelvereniging de Rode Kardinaal Delft.

De contributie is ongewijzigd t.o.v. vorig jaar en bedraagt € 37,00 en voor jeugdleden

€ 25,00.

Met vriendelijke groet 

Peter Beuman – penningmeester