Nieuwsbulletin

Beste Leden,

Hierbij het 3e nieuwsbulletin van 2018

E-mail: hans@ziggo.nl

Website: www.derodekardinaal.nl

 

Agenda 2018

Maandag 3 september Technische avond Piet Onderdelinden + Leen Boers

Maandag 1 oktober uitdelen TT formulieren + film

Zaterdag 13 oktober BBQ

Maandag 5 november inleveren TT formulieren inleveren en de vogel quiz

 

TT Data 2018

woensdag         28-nov             materiaal brengen                 19.00 uur

donderdag       29-nov             opbouwen                                 8.00 uur

vrijdag             30-nov              keuren                                       8.00 uur

zaterdag            1-dec                opening                                   14.00 tot 19.00 uur

zondag              2-dec                show/afhalen                        10.00 tot 16.00 uur / 16.00 uur afhalen

maandag          3-dec                opruimen                                  8.00 uur tot 12.00 uur

prijsuitreiking/feestavond 27 januari 2019

 

Ringen 2019

Iedereen die zijn ringen wil hebben met aflevering in december, moet die bestellen en betalen voor 20 september, voor het bestellen van cultuurvogel ringen graag met een ondertekend aanvraag formulier, de volgende bestelronde is voor 20 januari, aflevering van deze ringen rond 1 april.

Meer info: Leo de Vette, tel. 06-58965153

 

Vrijwilligers gevraagd………

De Mondial komt nader bij en het bondsbureau krijgt regelmatig vragen of er al genoeg hulp aangemeld is. Het organisatiecomité is natuurlijk blij met deze belangstelling en wil graag gebruikmaken van het aanbod. In deze nieuwsbrief zetten we een en ander op een rijtje.

Welke taken liggen er te wachten en wanneer is er hulp nodig. Evert Berns coördineert de werkzaamheden en deelt de vrijwilligers in.

De NBvV maakt al jaren gebruik van vrijwilligers tijdens de Bondsshow. Een team van ongeveer 250 vrijwilligers zorgt dan voor een nagenoeg vlekkeloze show. Tijdens de werkzaamheden zorgt de NBvV voor voldoende rustpauzes met een maaltijd plus koffiepauzes. Tijdens de openingsdagen variëren de werkzaamheden. U kunt uw voorkeur opgeven.

 

De werkzaamheden vinden plaats ver voor de show, bij de opbouw van de show, tijdens de show en na de show. De medewerkers die al in ons systeem zitten krijgen automatisch een uitnodiging via het bondsbureau, nieuwe medewerkers kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier.

(voor een aanmeldingsformulier even mailen naar hans@ziggo.nl )

 

UITNODIGING

VOOR DE LEDEN EN FAMILIELEDEN VAN DE RODE

KARDINAAL EN MOZAIEKCLUB “WEST”

Organiseren we zaterdag 13 oktober in het clubgebouw van PV het Westen aan de Korftlaan 1 te Delft de jaarlijkse BBQ

Deelname mogelijk door het storten van € 10,00 p.p. op Giro NL77INGB0002903881 t.n.v. Vogelvereniging De Rode Kardinaal Delft of contant op 3 september of 1 oktober.

Voor dit bedrag kun je rekenen op een prima verzorgde BBQ en

2 consumpties. (koffie is gratis)

Zaal open vanaf 17.00 uur, aanvang ±18.00 uur

Voor informatie Hans Cenin 0643827347 of hans@ziggo.nl

PS: geen betaling voor of op 1 oktober ontvangen, betekent geen BBQ.

 

Baardmannetje     Panurus biarmicus

 Verspreiding

Deze vogels komen we tegen van centraal Azie tot in Europa

Grootte

Baardmannetjes zijn ongeveer 16 a 17 cm groot

Geslachtsonderscheid

Geslachtsonderscheid tussen de man en pop zijn niet moeilijk.

Poppen hebben geen zwarte baardstrepen en onderdekveren, welke bij de man wel duidelijk aanwezig zijn.

Behuizing

Een volière, aangekleed met groen en riet wordt door de vogels op prijs gesteld.

In de wintermaanden kunnen we de vogels huisvesten, koppels gewijs, in ruime broedkooien van ongeveer een 1 x 0,50 x 0,50. In het voorjaar kunnen de koppels naar buiten in  kweekvluchten

Voedsel

Een goed zaadmengsel, aangevuld met wat Buffalo ‘s en af en toe wat mierenpoppen worden door de vogels goed opgenomen. Baardmannetjes ijn een van de insectenetende europese vogels.

Kweek

Hoewel er nog niet op grote schaal wordt gekweekt met baardmannetjes, is het toch niet echt een moeilijke vogel om mee te kweken.

Wanneer we in de kweekruimte een aantal kapelletjes ophangen, zal er door zowel de pop als de man snel tot nestbouw over worden gegaan.

Als nestmateriaal verschaffen we kokosveel en sisal. Het legsel bestaat doorgaans uit 5 tot 7 witte eieren, met bruinachtige stippen.

De eieren worden door beide ouders bebroed, gedurende een 13 tot 14 dagen.

Omdat beide ouders broeden zullen de mannetjes tijdens de broedperiode ook een broedplek hebben. 

Als voedsel verstrekken we in de broedperiode een goed fijn universeel voer, wat vermengd is met een goed insectenvoer.

Aanvullend vertrekken we Buffalo wormen en mierenpoppen.

Wanneer de man de jongen komt voeren, verlaat de pop het nest, en wanneer de pop de jongen komt voeren, verlaat de man het nest.

Na een 13 dagen verlaten de jongen het nest, die dan nog door beide ouders gevoerd worden tot ongeveer de 30e dag. De jongen worden geringd met ringmaat 2,7.

Aangezien baardmannetjes graag het voer wassen alvorens het te verstrekken, dient het de aanbeveling een bad schotel op de bodem van de kweekvluchten te plaatsen.

Een goed kweekkoppel kan twee tot drie legsels per jaar grootbrengen.