Nieuwsbulletin

Beste Leden,

Hierbij het 2e nieuwsbulletin van 2019

Als er iemand is die iets te vertellen of te plaatsen heeft in het bulletin, neem dan even contact met mij op  0643827347

E-mail: hans@ziggo.nl

Website: www.derodekardinaal.nl 

Vergaderschema

Maandag 1 april
Piet Onderdelinden Zebravinken/Parkieten
Maandag 6 mei
Simon v.d. Luit Avifauna
Maandag 3 juni
??
Maandag 2 september
Tafelkeuring
Piet Onderdelinden + Leen Boers
Maandag 7 oktober
uitdelen TT formulieren +
Cees Diepstraten
Zaterdag 12 oktober
BBQ
Maandag 4 november
inleveren TT formulieren vogel quiz

Contributie 2019  LET OP !!!  Voor de leden die hun contributie nog niet hebben voldaan, je kunt het over maken op rekeningnummer NL77INGB0002903881 t.n.v. Vogelvereniging de Rode Kardinaal Delft.

De contributie is ongewijzigd t.o.v. vorig jaar en bedraagt € 37,00 en voor jeugdleden  € 25,00.

Met vriendelijke groet 

Peter Beuman – penningmeester

Kweekverslag Balispreeuw (Leucopsar rothschildi)

Deze vogel is afkomstig van Bali in Indonesië en is met uitsterven bedreigd. Het verschil tussen man en pop is, als je het weet wel te zien. De man is over het algemeen wat forser en de kuif is langer. Maar door een geslachtsbepaling te laten doen is pas met zekerheid vast te stellen wat het geslacht is. De Balispreeuw is een beschermde vogel en staat in Bijlage A van Cités. Dit betekend dat de vogel geringd moet worden met ringen voor beschermde vogels en dat er een officiële Cités verklaring moet worden opgesteld. Dit is als het ware een soort paspoort wat altijd bij de vogel blijft. Alleen met deze verklaring mag de vogel verhandeld worden.

Huisvesting

Het was altijd al een van die vogels die ik graag nog eens wilde houden. Na een aantal andere soorten spreeuwen gekweekt te hebben wilde ik het eens met deze vogel proberen. Ik heb het jonge koppel gekocht in het najaar. Beide vogels waren ook in dat jaar geboren. Ze werden gehuisvest in een volière van 3x1x2 meter. Vanwege ruimtegebrek heb ik geen echt binnenhok. Mocht het echt koud worden dan scherm ik de volière af met bubbeltjesplastik. De volière is voor 2/3 overdekt. De volière is beplant met laurier en klimop. De vogels laten over het algemeen de beplanting met rust maar zo nu en dan lijken ze wel wat plantaardige stoffen nodig te hebben. Dan worden de bladeren van de laurier voorzichtig afgebeten. Na een enkel hapje van het blad wordt het blad losgelaten. Zodoende komt het wel een voor dat de laurier helemaal kaal is. Maar vervolgens laten ze de boom gewoon weer groen worden.

Verzorging

De vogels krijgen Orlux premium universeel voer als basis. Daarnaast krijgen ze Uni-Complet korrels, Remiline korrels en F16 pellets. Vooral de Remiline korrels worden door dit koppel goed gegeten. Maar mijn ervaring is dat dit verschilt per koppel. Het ene koppel spreeuwen eet liever Uni-Complet korrels i.p.v. de Remiline. Verder uiteraard iedere dag vers drink- en badwater. Het koppel is goed de winter door gekomen. Aangezien ze nog geen jaar oud waren had ik niet zoveel verwachting voor wat betreft de kweek voor dat jaar. De vogels waren nog niet eens op kleur.

Kweek

Het eerste jaar hebben de Balispreeuwen nog een grijze rug vlek. Maar ik heb toch maar een nestblok opgehangen half maart want je weet maar nooit. Na een aantal weken werd er begonnen met het maken van een slordig nest. Er werd van alles gebruik als nestmateriaal. Cokes, gras, hooi, stro, bladeren, etc. en op 6 mei werd het eerste ei gelegd. Het totaal zou komen op 4 eieren. Ik zag de vogels eigenlijk niet of nauwelijks op het nest dus ik had er niet zoveel vertrouwen in. In een aangrenzende vlucht zat een eenzame mandarijn spreeuw pop die in haar eentje een nest gemaakt had en een aantal eieren had gelegd. Ik heb toen als probeersel twee Manderijnspreeuw eieren vervangen door twee Balispreeuw eieren. Dit heb ik gedaan op 6 mei. Op 3 juni werd er een jong geboren bij de Manderijnspreeuw. Mijn eerste Balispreeuw jong. Het ander ei was onbevrucht. De pop Manderijn deed goed haar best en voerde het jong voortreffelijk. Ik heb het geringd met een 6 mm ring voor beschermde vogels. Dit jong groeide voorspoedig op en op 30 juni is het uitgevlogen. Leuk gezicht om de veel kleinere mandarijnspreeuw het jong van de Balispreeuw te zien voeren. Ondertussen waren de Balispreeuwen zelf ook aan het broeden gegaan op de resterende eieren. En hier werden twee jongen geboren. Het eerste jong op 3 juni en het tweede op 5 juni. Dus nu had ik twee nesten jongen van de Balispreeuwen. Helaas ging dit nest niet zo voorspoedig als bij de Manderijnspreeuw. Na een paar dagen was al gauw te zien dat er een jong achterbleef in de groei. Het leek wel of de oudervogels zich vooral concentreerden op het oudste jong. Die kon ik op 10 juni ringen, en is op 25 juni uit het nest gesprongen en heeft het niet overleefd ondanks dat het oudste jong nu weg was werd er niet meer goed gevoerd en ook het jongste jong heeft het niet gehaald. Onervarenheid van het koppel? Het liet zich echter niet ontmoedigen, en op de dag dat we op vakantie gingen lagen er weer eieren in het nest. Ik kon de Manderijnspreeuw nu niet meer gebruiken want die had zelf geen eieren meer liggen. Dus ze moesten het zelf doen. Ik ging 14 dagen op vakantie. Bij thuiskomst gelijk nestcontrole uitgevoerd en er lagen twee jongen in het nest van een dag of twee oud schat ik. Dat was een mooie thuiskomst. Dit keer ging het eigenlijk precies hetzelfde. Het jongste jong ging duidelijk achterlopen na een kleine week en heeft het niet gered. Maar een jong is goed groot gekomen. Dus van een koppel van krap een jaar oud toch twee jongen op stok, ik was er zeer tevreden mee. Na DNA-analyse bleek het een man en pop te zijn.

Opfok

Als er jongen zijn krijgen de spreeuwen bij mij de eerste dagen diepvriespinkies, diepvriesbuffalo’s en levende buffelowormen. Deze worden goed gevoerd. Na een aantal dagen worden er witte meelwormen aan toe gevoegd en na een dag of tien worden gewone meelwormen erbij verstrekt. Diepvries wasmotten worden gegeven maar niet echt gegeten. De versterkte insecten worden bestrooid met Gistocal voor de nodige kalk en mineralen. Universeel voer en pellets worden tijdens deze periode niet of nauwelijks gegeten.

Het volgende jaar

Het kweekkoppel heeft de winter goed overleefd en ik was zeer positief. Half maart weer een nestblok erin gehangen en al snel werd er een slordig nest gemaakt. Op 2 april werd het eerste ei gelegd. In totaal kwamen er drie eieren. Op 17 april werd het eerste jong geboren, de volgende dag gevolgd door nog eens twee. Ik heb aan de voeding niet zoveel veranderd enkel heb ik de vogels wat meer keuze gegeven in insecten. Toegevoegd werden zijderupsen en krekels. Allebei diepvries. Deze werden echter niet zo heel veel gevoerd in het begin. Pas bij het tweede nest werden er iets meer gevoerd. Na een week is het eerste jong geringd door een goede vriend omdat ik op vakantie was eind april, het andere jong is een dag later geringd. Weer bleef er een jong achter in de groei en deze heeft het ook niet gered. De overige twee jongen zijn goed groot geworden en op 8 mei uitgevlogen. Het nest werd weer wat opgeknapt door het kweekkoppel en op 19 mei lagen er weer drie eieren in het nest. In de nacht gingen de eerste twee jongen steeds terug in de nestkast en om te voorkomen dat ze de eieren kapot zouden maken heb ik deze uitgevangen en in een naast gelegen vlucht gezet. Op 1 juni kwamen alle drie de eieren uit. Hetzelfde scenario speelde zich weer af. Weer bleef er een jong achter. Omdat ik het al bang voor was heb ik voor het uitkomen van de eieren een pot Nutribird A19 gekocht. Dit is een handopfokvoer voor de eerste dagen. Toen ik zag dat het jong achter ging lopen heb ik dit ’s morgens en ’s avonds hiermee bijgevoerd. In het begin pakte het jong niet veel, maar na een paar dagen kregen we het samen door, ik had nog nooit een jong zo gevoerd dus voor mij was het ook nieuw. Door dit bijvoeren bleef het jong in de pas lopen qua groei met de andere twee jongen. Na een dag of acht bijvoeren wilde het jong niet meer uit de spuit eten en ben ik ermee gestopt. Ik denk dat het gewoon geen honger meer had en nu wel weer goed werd gevoerd door de oudervogels. Op 26 juni zijn de twee grootste jongen uitgevlogen en de kleinste een dag later. In de avond gaan ze nog wel het nestblok in. Na een week lagen er weer nieuwe eieren in het blok maar die heb ik weggegooid, ik vind twee rondes per seizoen genoeg voor de vogels. Tevens kwam de zomervakantie alweer in zicht en dan is het makkelijker voor de verzorger als er geen jongen zijn. Het tweede jaar dus en vijf jongen op stok. Drie mannen en twee poppen. De Balispreeuw? Een hele mooie en leuke vogel voor in de volière.

Het kweken van Trosgierst

Het zelf kweken van trosgierst is een leuke bezigheid. Goed zaad halen van mooie grove stengels. De zaaitijd is begin april. Omdat het weer in ons land dan nog vaak slecht is, zaaien we het eerst in een zaaikistje onder glas. Als de plantjes zo’n 5 cm groot zijn gaan we ze verplanten, steeds 3 plantjes zo’n 10 cm uit elkaar op de rij, de afstand tussen de rijen houden we op 40 cm. Afhankelijk van het weer kunnen we oogsten in augustus of september. Denk er vooral om de zaden halfrijp te voeren.

Algemeen kampioen overig                         Algemeen kampioen kanaries

1986           449             W.J.Heen

1987           451              J.de Blij

1988           459             Th.Wijnmaalen†

1989           450             P.Winkel

1990           454             P.Winkel

1991            452             M.M.Verkade

1992           451+            J.Rietdijk

1993           459             J.in t’Veen

1994           455             J.de Blij

1995           451+            Th.Wijnmaalen†

1996           454             A.Bijsterveld

1997           455             A.Bijsterveld

1998           456             A.Bijsterveld

1999           456             L.de Vette-Bentvelsen

2000          456+            J.de Blij

2001           455+            J.de Blij

2002          457             J.de Blij

2003          459             C.R.Bakker

2004          459             J.L.Gielesen

2005          459             P.Beuman

2006          459             L.de Vette-Bentvelsen

2007          459             C.R.Bakker

2008          462             A.Bijsterveld

2009          460+            C.Bauer

2010           459             M.M.Verkade                         455            J.L.Gielesen

2011            461              L.de Vette-Bentvelsen        459            F.C.Hoogendoorn

2012           461-             R.Huis                                    457            F.C.Hoogendoorn

2013           458             R.Huis                                      461             J.L.Gielesen

2014           462             L.M.J. de Vette                       457             F.C.Hoogendoorn

2015           462             L.M.J. de Vette                        459             J.van Bleijswijk

Algemeen kampioen

2016           465              J.de Blij

2017           465             F.C.Hoogendoorn

2018           465              J.de Blij

Bondskruis door de jaren heen

1986           Jap.Meeuw                     91      J.Fransoo

1987           Norwich                         91      A.M.Cenin

1988           Waterslager                  92     Th.Wijnmaalen†

1989           Waterslager                  135    Th.Wijnmaalen†

1990           Mozaïek                           92     P.Winkel†

1991            Mozaïek                          91      P.Winkel†

1992           Waterslager                  144    J.Rietdijk†

1993           Kleurkanarie                   93     J.in t’Veen

1994           Kleurkanarie                   93     A.Molenwijk

1995           Blauwfazant                    92     L.de Vette-Bentvelsen

1996           Kleurkanarie                   92     A.Bijsterveld

1997           Chinese Dwergkw.          92     J.W.Wallaart

1998           Gouldamadine Zw.k.       92     C.Dumay†

1999           Gloster gladkop               92     P.Slootweg

2000          Mozaïekkanarie               92     J.de Blij

2001           Z-H frisee                           92     C.R.Bakker

2002          Lachduif                              93     M.J.Verkade

2003          Amethist spreeuw              93     L.de Vette-Bentvelsen

2004          Mozaïek                                93     J.L.Gielesen

2005          Mozaïek                                93     J.L.Gielesen

2006          Mozaïek                                93     J.L.Gielesen

2007          Border                                   93     C.R.Bakker

2008          Zebravink                             93     M.M.Verkade

2009          Zebravink                             93     M.M.Verkade

2010           Magellaansijs                      93     R.Huis

2011            Baardmannetje                  93     L.de Vette-Bentvelsen

2012           Kapoetsensijs                       93     L.v.d.Plas†

2013           Magellaansijs                       93     R.Kattevilder

2014           Mozaïekkanarie                  93     F.C.Hoogendoorn

2015           Gloster Corona                    94     P.J.L.Slootweg

2016           Zebravink grijs man           95     D.Kattevilder

2017           Zebravink Blackface pop 95     J.J.M.Cenin

2018           Amatistglansspreeuw      94     L.M.J.de Vette

 

Ringenbestelling:

De laatste ringen bestelling voor 2019 moet uiterlijk 28 maart bij mij binnen zijn, levering rond 10/15 mei. De eerste bestelronde voor 2020 is uiterlijk 10 mei, levering 1 oktober, 2019.

Vr.gr. Leo de Vette (015-213076)