Agenda Ledenvergadering

Beste mensen,

Hierbij nodig ik jullie uit voor de jaarvergadering op maandag 5 maart a.s.

Deze vergadering zal gehouden worden in het clubgebouw van P.V.”Het Westen” Korftlaan 1a Delft

 

Aanvang 20.00 uur

 

Agenda:

 

 1. Opening

 

 1. Goedkeuring notulen van 8 januari

 

 1. Jaarverslag van de secretaris

 

 1. Verslag kascontrolecommissie

 

 1. Jaarverslag van de penningmeester

 

 1. Begroting 2018

 

 1. Bestuursverkiezing, de secretaris (Hans) is aftredend

 

 1. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie (Frans is aftredend)

 

 1. Bespreking beleid van het bestuur door de voorzitter

 

 1. WTT en rondvraag

 

 1. Film over ????

 

 1. Sluiting