Agenda Ledenvergadering

Beste mensen,

Hierbij nodig ik jullie uit voor de jaarvergadering op maandag 4 maart a.s.

Deze vergadering zal gehouden worden in het clubgebouw van P.V.”Het Westen” Korftlaan 1a Delft

 

Aanvang 20.00 uur

 

Agenda:

 

 1. Opening

 

 1. Goedkeuring notulen van 4 februari

 

 1. Jaarverslag van de secretaris

 

 1. Verslag kascontrolecommissie

 

 1. Jaarverslag van de penningmeester

 

 1. Begroting 2019

 

 1. Bestuursverkiezing, de penningmeester (Peter) en het algemeen lid (Rien) zijn aftredend en herkiesbaar

 

 1. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie (Ria is aftredend)

 

 1. Bespreking beleid van het bestuur door de voorzitter

 

 1. WTT en rondvraag

 

 1. Film over ????

 

 1. Sluiting

 

 

Met vriendelijke groeten,

Hans Cenin