Agenda Ledenvergadering

Beste mensen,

Hierbij nodig ik jullie uit voor ledenvergadering op maandag 8 januari a.s.

Deze vergadering zal gehouden worden in het clubgebouw van P.V.”Het Westen”

Korftlaan 1a Delft

 

Aanvang 20.00 uur

 

Agenda:

 

  1. Opening door de voorzitter.

 

  1. Goedkeuring notulen 13 november 2017 (geen).

 

  1. Inkomende en uitgaande post.

 

  1. Evaluatie TT 2017

 

  1. Agenda 2018 en TT 2018

 

  1. Pauze met verloting op een passend tijdstip.

 

  1. praten over??

 

  1. Sluiting

 

Met vriendelijke groeten,

Hans Cenin