Agenda Ledenvergadering

Beste mensen,

Hierbij nodig ik jullie uit voor de laatste ledenvergadering voor de vakantie, op maandag 3 juni a.s.

Deze vergadering zal gehouden worden in het clubgebouw van PV het Westen Korftlaan 1 Delft.

Aanvang 20.00 uur

 Agenda:

  1. Opening
  1. Goedkeuring notulen van 4 maart (jaarvergadering)
  1. Rondje lang de aanwezige, over de kweek tot nu toe.
  1. Pauze
  1. Als er nog tijd voor is, een Film
  1. Rondvraag
  1. Sluiting

Namens het bestuur alvast een prettige en zonnige VAKANTIE toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Hans Cenin