Agenda Ledenvergadering

Beste mensen,

Hierbij nodigen we jullie uit voor een ledenvergadering/vogelquiz op maandag 5 november a.s.

Aanvang 20.00 uur

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen van 1 oktober.
  3. Inkomende en uitgaande post.
  4. TT 2018.
  5. Vergaderschema 2019.
  6. Inleveren TT formulieren.

Pauze met verloting.

  1. Vogelquiz door onze quizmaster Leen Boers (met deskundige jury).
  2. Rondvraag.
  3. Sluiting.